Residentiële setting


De toepassing van Geweldloos Verzet in residentiële voorzieningen schept verschillende interessante uitdagingen. Bijvoorbeeld – Hoe doen we een sit-in in een leefgroep? Kunnen we de daarbij steun van ouders inschakelen wiens aanwezigheid soms amper wordt gevoeld? Andere knelpunten zijn de nood aan een onmiddellijke reactie wanneer zich een gewelddadig incident voordoet, wat in tegenstelling staat tot het principe ‘smeedt het ijzer als het koud is’. Kan een model dat ontwikkeld werd voor escalerende/machteloze ouders overigens gebruikt worden door een opgeleid professioneel opvoedersteam?
Daarenboven blijkt dat opvoeders in vele gevallen het principe van geweldloos verzet te ‘soft’ vinden om het geweld waarmee ze geconfronteerd worden aan te pakken. De tendens om geweldloos verzet als ‘soft’ te bestempelen komt inderdaad voor, maar meer bij hulpverleners die zich vooral op het eerste deel van Geweldloos Verzet, namelijk het ‘geweldloze’-deel richten. Zij vergeten echter dat het actieve en belangrijke deel van Geweldloos Verzet net in ‘verzet’ ligt. De elementen van de gezamenlijke strijd en verzet moeten helder genoeg zijn als we verandering teweeg willen brengen bij zowel ouders als bij hulpverleners en opvoeders die deze aanpak in een residentiële setting willen toepassen.
Onderstaand vindt u enkele ideeën omtrent de implementatie van Geweldloos Verzet in residenties.