Opvoeden vandaag de dag


Heden ten dage is opvoeden een moeilijke, complexe en vaak vermoeiende taak. Het zoeken van een evenwicht tussen persoonlijke, professionele en familiale verplichtingen, in combinatie met een veranderende wereld en toenemende sociale isolatie, heeft geleid tot een geleidelijke afbouw van autoriteit. Ouders hebben vaak het gevoel dat ze niet langer effectief kunnen handelen en efficiënt kunnen reageren op het negatieve gedrag van hun kinderen. Ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen hebben vaak het gevoel dat ze minder macht hebben dan hun kind, ze zijn van mening dat niets werkt en voelen zich al op voorhand verslagen wanneer hun kind eisen stelt of zich confrontaties voordoen. Bovendien krijgen ouders vaak, hetzij direct, hetzij indirect, de schuld voor hun onvermogen om hun kinds negatieve gedrag te begrenzen of te doen stoppen.
Wat gebeurt er met de ouders uit deze generatie? Zijn wij minder goede ouders dan de ouders uit vorige generaties? Zijn wij schuldig voor het moeilijkere gedrag van onze kinderen?
Ons antwoord is overduidelijk – Nee!
Om de moeilijkheden en uitdagingen van hedendaagse ouders te begrijpen, moeten we de toegenomen complexiteit begrijpen, alsook de veranderde dynamieken en uitdagingen waaraan de opvoeding is blootgesteld. De volgende veranderingen duiden de uitdagingen waarmee ouders vandaag de dag geconfronteerd worden:

 

Het verdwijnen van het uitgebreide familiale netwerk en de ondersteunende gemeenschap

 


In het verleden kregen ouders meer steun van grootouders, tantes, ooms en buren. Veranderingen in de samenleving hebben geleid tot een toegenomen gevoel van onthechting, zowel van de uitgebreide familie, als van de bredere gemeenschap. Vandaag de dag wonen familieleden vaak ver af, hebben grootouders hun eigen agenda met vaak drukke bezigheden en is er geen echt gemeenschapsgevoel meer. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aanzienlijk verlies van steun voor ouders. Ouders raken steeds meer geïsoleerd en zijn steeds meer genoodzaakt om alleen te handelen om de grote uitdagingen die bij opvoeding komen kijken het hoofd te bieden.
Langere werktijden
Veel ouders investeren steeds meer uren in hun werk. Technologische ontwikkelingen (gsm’s, e-mail) zorgen ervoor dat velen onder ons hun werk mee naar huis nemen. Kunnen we dan werkelijk verwachten dat ouders meer ‘quality time’ met hun gezin doorbrengen terwijl de eisen en verwachtingen van de werkgever extra werkuren vereist? Is het realistisch of zelfs maar eerlijk om te vragen dat moeders hun promoties opofferen of vaders hun tewerkstelling in gevaar brengen in ruil voor meer tijd met het gezin?
We moeten inzien dat veranderingen op het vlak van werk bijdragen aan de moeilijkheden die ouders vandaag ondervinden en we moeten hiermee rekening houden wanneer we zoeken naar een ‘nieuwe autoriteit’.
Een cultuur van beschuldigen
Vanaf de tijd van Freud tot op de dag van vandaag is er een toenemende trend om ouders de schuld te geven voor het gedrag van hun kind. Wanneer we negatief gedrag zien bij kinderen, gaan we er vaak vanuit dat het kind onvoldoende liefde en steun krijgt, of omgekeerd, dat er te weinig discipline heerst of grenzen worden gesteld. We denken zelden aan de moeilijkheden waarmee ouders worden geconfronteerd of erkennen zelden de uitdagingen waarvoor ze staan. Helaas houden mensen geen rekening met het temperament van het kind of met de vele beproevingen die ouders moeten doorstaan.
Deze cultuur van beschuldiging en verwijt zorgt ervoor dat veel ouders ook zichzelf de schuld gaan geven, wat hun frustratie en isolatie enkel versterkt. Ouders die zichzelf de schuld geven voor wat hun kind fout doet, zijn minder geneigd om hulp en steun te zoeken en zullen zichzelf en hun problemen eerder verbergen voor anderen.
Hoe kunnen we ouders anders benaderen, hoe kunnen we ze ondersteunen in plaats van beschuldigen?
Infiltratie van technologie
De ontwikkelingen in technologie en media hebben tot fantastische veranderingen geleid in de wereld van vandaag. Helaas heeft het ook een negatieve invloed op de mogelijkheid voor ouders om toezicht te houden op de activiteiten van hun kinderen. De intrede van televisie, computers (internet, chat) en gsm’s in de wereld van kinderen heeft vaak tot gevolg dat ouders minder mogelijkheden hebben om te weten wat er omgaat in het leven van hun kind.
Dit onvermogen om toezicht te houden op kinderen heeft ook bijgedragen aan het verlies aan ouderlijke autoriteit.
De nieuwe autoriteit
De nieuwe autoriteit biedt een manier om ouders krachtiger te maken en op die manier hun relatie met hun kind te verbeteren en de gedragsproblemen van het kind te doen verminderen. We zijn er van overtuigd dat aanbieden van effectieve hulpmiddelen aan ouders bijdraagt tot een betere sfeer in huis en tot een afname van gedragsproblemen bij het kind.
Wij bieden kortdurende begeleiding aan ouders, gebaseerd op de principes van de ‘nieuwe autoriteit’. Wij zijn gevestigd in het ‘Schneider Children Medical Center. Geïnteresseerden vinden meer informatie op onze website http://www.schneider.org.il/Eng/Index.asp?CategoryID=65&ArticleID=464