Waakzame zorg


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat supervisie één van de belangrijkste manieren is om een hele reeks van negatieve gedragingen bij kinderen te voorkomen, zoals: ongelukken en onveilig gedrag bij jonge kinderen, vechten en geweld, dalende schoolresultaten, spijbelen en schooluitval, roken, alcohol- en druggebruik, omgang met verkeerde vrienden, delinquentie, seksuele promiscuïteit en dergelijke meer. Hoewel de termen “supervisie” of “monitoring” in onderzoek worden gebruikt, geven we de voorkeur aan de term “waakzame zorg”. “Supervisie” en “monitoring” hebben immers de connotatie van een ofwel onthechte, of intrusief inspecterende houding. De ouderlijke attitude die wij wensen aan te moedigen houdt echter een zorgende houding in. Gerichte supervisie is aan de orde wanneer de ouder waarschuwingssignalen opmerkt die een verhoogde waakzaamheid vereisen. In navolging daarvan zullen we de term “supervisie” gebruiken om de hogere niveaus van waakzame zorg aan te duiden, bij het detecteren van alarmsignalen gaat de ouder over tot een meer overwogen en gerichte vorm van waakzaamheid.