Computers en Internet


Er bestaat geen twijfel over dat de technologie nieuwe en prachtige zaken aan ons dagelijks bestaan heeft toegevoegd. Maar tegelijkertijd heeft het ouders met nieuwe uitdagingen aangaande de opvoeding van hun kinderen geconfronteerd. Bovenop de gebruikelijke domeinen waar ouderlijk toezicht nodig was, is er nu een bijkomend domein dat ouderlijke supervisie vereist - dat van de computer. Dit toezicht heeft betrekking op twee aspecten: a) de tijd die doorgebracht wordt aan de computer, inclusief onregelmatige uren en b) de inhoud en de informatie – waaronder de blootstelling van kinderen aan schadelijke en potentieel gevaarlijk materiaal.
Ouders uiten vaak hun bezorgdheden over het computergebruik van hun kind. Sommigen hebben het over de tijd die het kind voor het computerscherm doorbrengt en over het tot in de late uurtjes blijven spelen met de computer. Anderen zijn bang voor het gevaar dat schuilgaat onder chatrooms, goksites en andere.
De nieuwe autoriteit heeft een programma om ouders te helpen om het potentieel schadelijk gebruik van computertechnologie te bestrijden. Wij reiken ouders concrete manieren aan die hen te helpen om het toezicht op hun kinderen te verbeteren en gaan over tot concrete actie om hun kinderen "af te koppelen" van het overmatig gebruik van deze technologie.