News and conferences

 

French speaking NVR introduction with Haim Omer in Belgium on the 19th of April 2017 in Louvain-la-Neuve. For more information, read here.

 

 

The 4nd international NVR conference  was held in Malmø Sweden on May 26-27th 2016. More information is available at the conference website


 

For more events in Europe please see the English version of this website here - www.newauthority.net .

 

 

 

 

 

 

French speaking NVR introduction with Haim Omer in Belgium on the 19th of April 2017 in Louvain-la-Neuve. For more information, read here.

 

 

The 4nd international NVR conference  was held in Malmø Sweden on May 26-27th 2016. More information is available at the conference website


 

For more events in Europe please see the English version of this website here - www.newauthority.net .

 

 

 

 

 

Announcement

This site is still being translated.

For full information go to the English version of the website. 

Choose English as your preferred language at the box on the top right of this page. 

Become a member


By joining N.A.N.I. you will become part of the NVR community. Click here to join us.

Nieuwe Autoriteit
Het concept

 

Ouders en leerkrachten worden heden ten dage in toenemende mate geconfronteerd met een verlies aan autoriteit en gevoelens van hulpeloosheid en vertwijfeling met betrekking tot kinderen. Deze nieuwe realiteit doet een vraag rijzen, zowel praktisch als ethisch: “Hoe kunnen ouders en leerkrachten uit hun hulpeloosheid geholpen worden zonder bestraffend en autoritair te worden?”
Hiervoor bieden we een alternatief, namelijk de ontwikkeling van een nieuwe vorm van gezag, dat wij de ‘Nieuwe Autoriteit’ noemen.
Het ‘Nieuwe Autoriteitsconcept’,ontwikkeld door professor Haim Omer, stelt ouders en opvoeders in staat om effectief om te gaan met agressief of zelfdestructief gedrag van hun kinderen.
Onze missie bestaat erin om ouders en opvoeders beter toe te rusten in hun rol en hen te helpen om aanwezigheid en autoriteit te (her)winnen. Bezoekers van deze website vinden er meer informatie over deze ‘Nieuwe Autoriteit’.

N.A.N.I.
Het netwerk

 

Welkom op N.A.N.I. (Nieuwe Autoriteit Netwerk Internationaal). N.A.N.I. is een online lerende netwerkgemeenschap die ondersteuning biedt aan iedereen die werkzaam is op het gebied van Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit.
Het team van het Schneider Kinderziekenhuis in Israël heeft dit netwerk ontwikkeld om de vooruitgang van ideeën te bevorderenen om een ruimte voor professionelen te creëren om met mekaar in contact te komen en kennis te delen aangaande Geweldloos Verzet & Nieuwe Autoriteit. Het is onze overtuiging dat, net zoals het ouderlijk gezag wordt versterkt door een krachtig en ondersteunend netwerk, ook wij als hulpverleners, onze eigen professionele expertise verbeteren door het creëren van en het vertrouwen op een netwerk van collega's. De N.A.N.I. website geeft informatie over de nieuwe Autoriteit, over actuele projecten, biedt het een gemeenschap voor wederzijdse steun en voor het delenvan ideeën, en geeft links naar de verschillende individuen en groepen die de nieuwe autoriteit in hun werk incorporeren.